Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU

W OSADZIE CZERWONE WIERCHY

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.
Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI REZERWACJI.
  1. Domki wynajmowane są na doby
  2. Rezerwacja odbywa się mailowo: osadaczerwonewierchy@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: 504-744-850
  3. Potwierdzenie rezerwacji domku następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Od momentu wstępnej rezerwacji oczekujemy na wpłatę zadatku 3 dni robocze. Jeśli w tym czasie Gość nie dokona wpłaty rezerwacja jest automatycznie anulowana. Zadatek jest bezzwrotny.
  4. Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Gość zobowiązany jest zaanonsować swój przyjazd i wyjazd min. 30 minut wcześniej
  5. Możliwość opuszczenia domku po godzinie 11:00 oraz zakwaterowania przed godziną 16:00 należy uzgodnić z właścicielem Osady pod nr tel.: 504-744-850
  6. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Osadzie Czerwone Wierchy do godz. 20:00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczny z rezygnacją z pobytu.
  7. Na terenie Osady obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
  8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel Osady ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
  9. Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
  10. Właściciel obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
  11. Gość Osady Czerwone Wierchy zobowiązany jest uregulować należność za pobyt w momencie przekazania kluczy do domku – w dniu przyjazdu. Płatności przyjmowane są w gotówce lub kartą.
  12. Kaucja w wysokości 1000zł płacona gotówką podlega zwrotowi po przeprowadzeniu kontroli stanu obiektu.
  13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują klucz do domku , który są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. W przypadku zgubienia klucza Goście ponoszą opłatę w wysokości 200 zł.
 2. ZWIERZĘTA DOMOWE
  1. Zwierzęta domowe nie są akceptowane . W przypadku złamania zakazu Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 1000zł.
 3. RZECZY ZGUBIONE/ ZOSTAWIONE.
  1. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu domku na prośbę Gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu Gościa z Osady obsługa postąpi z rzeczami stosownie do obowiązujących przepisów o rzeczach zgubionych i znalezionych.
 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
  2. W domkach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu palenia Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Najemna przyjmuje do wiadomości, że liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej
   w dniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby bez wcześniejszego uzgodnienia z biurem, Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów lub z naliczeniem dodatkowych opłat za dodatkowe osoby
   w wysokości 100 PLN za dobę za 1 osobę.
  2. Dodatkowe sprzątanie domku na życzenie w trakcie pobytu Gości jest płatne : 150 zł. Dodatkowa wymiana ręczników w domku również związana jest z opłatą: 30 zł/ komplet/ osobę (ręcznik duży+mały), wymiana pościeli 30 zł/łóżko
  3. Po opuszczeniu domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domków (ręczniki, koce, poduszki, urządzenia).
  4. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
  5. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze domku będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej
  6. Gości obowiązują ceny, które są publikowane i potwierdzane w momencie dokonywania rezerwacji. Promocje nie działają wstecz.
  7. Wcześniejszy wyjazd gości z przyczyn niezależnych od właściciela Osady nie uprawnia Gości do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
  8. Faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w dniu dokonywania rezerwacji. Zostaną one przesłane droga mailową na wskazany adres.
  9. Obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy , w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do domku w celu ich napraw podczas nieobecności Gości w apartamencie.
  10. Właściciel Osady nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuteria, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.